Breakdance

Breakdance je forma pouličního tance, která vznikla ve Spojených státech v 70. letech 20. století a stala se součástí hip-hopové kultury. I když může být někdy považována za sportovní aktivitu kvůli své fyzické náročnosti a soutěžnímu charakteru, obecně není považována za sport v tradičním smyslu.

Nicméně, breakdance se účastní soutěží a mnoho tanečníků ho trénuje jako sportovní disciplínu, vyvíjejí své dovednosti a techniky, stejně jako sportovci v jiných sportech. Soutěže v breakdance jsou známé pro svůj soutěžní duch a diváckou přitažlivost. Vyžaduje trénink, disciplínu a fyzickou kondici. Tanec má své technické aspekty, které se musí naučit, a vyžaduje sílu, vytrvalost a flexibilitu. Soutěžní tanečníci tráví hodiny tréninkem, zdokonalováním svých pohybů a choreografií.

Co je cílem breakdance?

 • Soutěživost a excelence: Hlavním cílem by mělo být soutěžit na nejvyšší úrovni a dosahovat excelentních výsledků. Tanečníci by měli být motivováni k tréninku a zdokonalování svých dovedností s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků v olympijských soutěžích.
 • Fair play a respekt: Jako součást olympijského hnutí by měl být důraz kladen na fair play, etiku a respekt vůči ostatním soutěžícím. Tanečníci by měli být vzorem sportovního chování a dodržování pravidel.
 • Rozvoj sportu: Cílem by mělo být podpora a rozvoj breakdance jako sportu na celosvětové úrovni. To by mohlo zahrnovat podporu mládežnických programů, vzdělávání trenérů a rozhodčích, a také vytváření příležitostí pro soutěžení na různých úrovních.
 • Propagace a popularizace: Olympijský status by měl pomoci přitáhnout pozornost k breakdancu jako sportu a popularizovat ho mezi širokou veřejností. To by mohlo vést k nárůstu zájmu o tuto disciplínu a přilákat nové tanečníky k jeho cvičení.
 • Sdílení hodnot: Breakdance by měl přispívat k šíření olympijských hodnot, jako jsou přátelství, respekt, a úcta k ostatním, a posilovat mezinárodní porozumění a mír prostřednictvím sportu.

Pravidla breakdance

 • Kategorie:
  • Soutěžní breakdance může být rozdělen do různých kategorií podle věku, pohlaví, dovedností a stylů tance (např. solo, duo, skupinové).
 • Roztažení:
  • Soutěžící mají obvykle určený časový limit na svou prezentaci, který může být různý v závislosti na kategorii a soutěži.
 • Soudci:
  • Soutěžní prezentace jsou hodnoceny soudci, kteří posuzují různé aspekty tance, jako jsou technika, kreativita, styl, vyjadřování a synchronizace s hudbou.
 • Technické prvky:
  • Soutěžící jsou očekáváni, že budou provádět různé technické prvky a triky, jako jsou footwork, power moves (akrobacie), freezes (zastavení) a toprock (pohyb stojícího tanečníka).
 • Kreativita a originalita:
  • Hodnotí se kreativita a originalita tanečníků vytvářet a prezentovat své vlastní choreografie a pohyby.
 • Synchronizace s hudbou:
  • Soutěžící by měli tančit v souladu s rytmem a tempem hudby a ukázat schopnost vyjádřit se přesně s rytmem.
 • Fair play:
  • Soutěžící by měli dodržovat pravidla fair play, respektovat ostatní tanečníky a soudce a vyhnout se jakýmkoliv neetickým praktikám.

Počet hráčů v poli

Počet lidí soutěžících při breakdance se může lišit v závislosti na konkrétní soutěži, kategorii a formátu soutěže. Některé soutěže mohou být zaměřeny na sólové vystoupení jednotlivců, zatímco jiné mohou zahrnovat duo nebo skupinové vystoupení.

 • Solo: V sólových soutěžích soutěží jednotlivci, a to může být od několika málo tanečníků až po desítky soutěžících v závislosti na velikosti soutěže a popularitě dané události.
 • Duo/Partnerství: V soutěžích duo nebo partnerství soutěží dvojice tanečníků, což může zahrnovat desítky dvojic.
 • Skupinové: V týmových soutěžích může soutěžit několik skupin tanečníků současně, a počet soutěžících v každé skupině se může lišit v závislosti na počtu členů v každé skupině a pravidlech soutěže.

Vybavení hráčů

 • Pohodlné oblečení: Tanečníci obvykle nosí pohodlné a volné oblečení, které jim umožňuje pohyblivost a flexibilitu při tancování. Typické jsou například tepláky, trička, mikiny a další sportovní oblečení.
 • Taneční boty: Existují speciální taneční boty navržené pro breakdance, které poskytují dobrý přilnavost k podlaze a podporují pohyblivost a rotaci. Někteří tanečníci však upřednostňují tancování na bosou nohou nebo v teniskách.
 • Podložka nebo podloží: Pro trénink mohou být užitečné taneční podložky nebo speciální podloží určená pro breakdance, která chrání tanečníka před tvrdým povrchem a tlumí nárazy.
 • Hlavní prostor: Pro trénink a vystoupení je potřeba prostorné místo s dostatečným místem pro tancování. To může být taneční studio, gymnázium, venkovní plocha nebo jiný vhodný prostor.
 • Hudba: Hudba je klíčovou součástí. Tanečníci potřebují přístup k hudbě, na kterou mohou tancovat, ať už prostřednictvím reproduktorů nebo sluchátek.
 • Příslušenství: Někteří tanečníci mohou používat další příslušenství jako jsou klobouky, šály, nebo náramky, které mohou doplnit jejich vystoupení a styl.

Bodování

Bodování v soutěžním breakdance je obvykle prováděno porotci, kteří hodnotí vystoupení soutěžících na základě různých kritérií. Zde jsou některé běžné aspekty, které soudci zvažují při bodování v soutěžním breakdance:

 • Technická dovednost: Hodnotí se schopnost soutěžícího provádět různé technické prvky a triky, jako jsou footwork, power moves (akrobacie), freezes (zastavení) a toprock (pohyb stojícího tanečníka). Soudci posuzují technickou přesnost a složitost provedení.
 • Kreativita a originalita: Porotci posuzují, jak originální a kreativní je vystoupení soutěžícího. Hodnotí se schopnost vytvářet nové a unikátní pohyby, kombinace a choreografie.
 • Synchronizace s hudbou: Soutěžící jsou hodnoceni za schopnost tancovat v souladu s rytmem a tempem hudby. Porotci zvažují, jak dobře soutěžící interpretuje hudbu a předává emoce a energii prostřednictvím tance.
 • Vyjadřování a výraz: Hodnotí se schopnost soutěžícího vyjádřit svou osobnost, emoce a styl skrze svůj tanec. Porotci zvažují sílu výrazu, sebedůvěru a scénickou přítomnost soutěžícího.
 • Celkový dojem: Porotci posuzují celkový dojem vystoupení, včetně průběhu, kompozice, příběhu (pokud je součástí), a toho, jak dobře soutěžící zaujal publikum.

Vítězství ve hře

Porotci často udělují body na základě jednotlivých kategorií a poté se body skládají dohromady pro celkové hodnocení vystoupení. Výsledky jsou pak použity k určení pořadí soutěžících. Je důležité poznamenat, že pravidla a kritéria hodnocení se mohou lišit v závislosti na konkrétní soutěži a organizaci.

Zdroje: None