Sportovní lezení

Sportovní lezení bylo přijato do letních olympijských her poprvé na olympiádě v Tokiu v roce 2020. To zahrnovalo tři disciplíny sportovního lezení: rychlostní lezení, bouldering a lezení na obtížnost. Tato rozhodnutí byla částečně ovlivněna popularitou sportovního lezení po celém světě a jeho unikátním charakterem, který spojuje fyzickou sílu, technické dovednosti a mentální vytrvalost.

Co je cílem sportovního lezení?

Liší se podle individuálních motivací a zájmů každého lezce. Nicméně, existuje několik obecných cílů, které mohou být sdíleny mezi lezci:

 • Zlepšení fyzické kondice: Sportovní lezení je fyzicky náročný sport, který posiluje svaly, zvyšuje vytrvalost a zlepšuje celkovou kondici. Mnoho lezců si klade za cíl zlepšit svou fyzickou kondici a sílu prostřednictvím tréninku a pravidelného lezení.
 • Rozvoj technických dovedností: Lezení vyžaduje širokou škálu technických dovedností, včetně techniky šplhání, rovnováhy, používání chytů a nohou a strategického plánování cesty. Cílem mnoha lezců je neustále zlepšovat a zdokonalovat tyto dovednosti.
 • Překonání výzev a zdolávání cest: Každá lezecká trasa představuje určitou výzvu, a pro mnoho lezců je cílem překonat tuto výzvu a dosáhnout vrcholu. Zdolávání obtížných tras může poskytovat pocit uspokojení a sebeúcty.
 • Překonání vlastních limitů: Sportovní lezení je také o překonávání vlastních hranic a překonávání se. Lezení může pomáhat lezcům objevit jejich sílu, vytrvalost a odhodlání, a rozvíjet jejich mentální vytrvalost.
 • Komunita a sdílení zážitků: Mnoho lezců si cení komunity a přátelství, které se vyvíjí mezi lezci. Sdílení zážitků, podpora a povzbuzení od ostatních lezců může být motivující a inspirující.
 • Soutěžní úspěch: Pro některé lezce může být cílem soutěžit v závodech a dosahovat úspěchů na soutěžní úrovni. Tento cíl může motivovat lezce k tréninku a zlepšování svých dovedností.

Celkově je cílem sportovního lezení zlepšovat se a užívat si tento sport, ať už z hlediska fyzického zdraví, osobního rozvoje nebo soutěžního ducha. Každý lezec si může stanovit své vlastní individuální cíle a hledat radost a naplnění ve svém lezeckém dobrodružství.

Pravidla sportovního lezení

 • Kategorie soutěžících: Soutěžící jsou obvykle rozděleni do různých kategorií podle věku, pohlaví a úrovně dovedností. Existují kategorie pro děti, mládež, dospělé a seniory, ať už mužské nebo ženské.
 • Typy disciplín: Soutěžní sportovní lezení zahrnuje různé disciplíny, jako jsou lezení na obtížnost, rychlostní lezení a bouldering. Každá disciplína má svá vlastní specifická pravidla a formáty soutěže.
 • Pravidla výstupu: Soutěžící jsou povinni dodržovat určenou lezeckou trasu a dosáhnout vrcholu nebo stanoveného cíle. Trasy jsou obvykle označeny různými barvami nebo značkami, aby bylo jasné, která trasa je určena pro danou kategorii soutěžících.
 • Bodování: Bodování záleží na konkrétní disciplíně, ale obecně se hodnotí dosažený výkon soutěžícího. To může zahrnovat dosažení vrcholu, rychlost přelezení trasy, počet pokusů, které soutěžící potřebuje k dosažení cíle, a další faktory.
 • Časové limity: V některých disciplínách, jako je rychlostní lezení nebo bouldering, může být stanoven časový limit pro dokončení trasy. Soutěžící musí dosáhnout cíle v daném časovém limitu, aby byly jejich pokusy platné.
 • Bezpečnostní opatření: Organizátoři soutěží jsou odpovědni za zajištění bezpečnosti soutěžících. To zahrnuje správnou údržbu lezeckých stěn, poskytnutí kvalitní lezecké výstroje a dodržování bezpečnostních standardů během soutěží.
 • Rozhodčí a soudci: Soudci jsou odpovědni za hodnocení výkonů soutěžících a udělování bodů podle stanovených pravidel. Jejich rozhodnutí jsou konečná a závazná.

Disciplíny ve sportovním lezení

 • Rychlostní lezení: Tato disciplína měří čas, který potřebuje lezec k přelezení standardizované trasy. Trasa má přesně stanovené úrovně obtížnosti a lezci soutěží v závodech jeden na jednoho, s cílem dosáhnout co nejrychlejšího času.
 • Bouldering: Odehrává se na relativně nízkých stěnách, kde lezci soutěží v přelezení co největšího počtu tras (problémů) v daném časovém limitu. Trasy jsou obvykle krátké a silově náročné, s důrazem na dynamiku a techniku.
 • Lezení na obtížnost: Tato disciplína měří schopnost lezců překonat co nejtěžší trasy na větších stěnách. Soutěžící se snaží dostat co nejvýše na stěnu během daného časového limitu. Vítězem je lezec, který dosáhne nejvyššího bodu.

Sportovní lezení na olympiádě získalo velkou pozornost a popularitu, přičemž olympijské hry sloužily k propagaci tohoto sportu na mezinárodní úrovni.

Počet hráčů v poli

 • Individuální soutěže: V individuálních soutěžích soutěží jednotlivci proti sobě. Každý lezec leze samostatně a snaží se dosáhnout nejlepšího možného výsledku v rámci své kategorie.
 • Soutěže v dvojicích nebo týmech: V některých soutěžích mohou soutěžit dvojice lezců nebo týmy, kteří spolupracují na dosažení cíle. To může být například při lezení na obtížnost, kde jeden lezec může lez do určité výšky a poté se střídají s dalším členem týmu.
 • Skupinové soutěže: V některých případech mohou soutěžit celé skupiny lezců proti sobě. To může být například při boulderingových závodech, kde všichni lezci mají určitý časový limit na přelezení co nejvíce tras.

Vybavení hráčů

 • Lezečky: Speciální lezečky jsou klíčovým prvkem vybavení každého lezce. Tyto boty mají lepší přilnavost a citlivost na chyty, což umožňuje lezci lépe se uchytit na stěně a provádět technicky náročné pohyby.
 • Magnézium a magnéziová taška: Magnézium je prášek, který pomáhá absorbovat pot a udržovat ruce suché. Lezci si často nosí magnéziovou tašku připevněnou k opasku, aby mohli během lezení snadno používat magnézium.
 • Lezecký lano a jistící zařízení: Při lezení na obtížnost nebo lezení ve skále jsou lezecké lano a jistící zařízení nezbytné pro zajištění bezpečného lezení. Jistící zařízení může zahrnovat ATC, Grigri nebo jiné zařízení pro dynamické jistění.
 • Lezecký sedák: Lezecký sedák poskytuje ochranu proti pádu a pohodlí během odpočinku nebo čekání na další pokus. Sedák by měl být pohodlný a dobře padnout, a zároveň poskytovat dostatečnou ochranu.
 • Helma: Při lezení ve skalách nebo v arénách je důležité nosit lezeckou helmu, která chrání hlavu před možnými pády kamení nebo úrazy způsobenými pádem.
 • Krvácející vybavení: Krvácející vybavení zahrnuje karabiny, smyčky, expandovalné zarážky a jiné vybavení, které je nutné k ukotvení lan a zajištění lezců během lezení na obtížnost nebo ve skále.
 • Oblečení: Pohodlné a funkční oblečení je důležité pro pohyb a pohodlí během lezení. Lehké, prodyšné a elastické materiály jsou často preferované pro maximální pohyblivost.
 • Nákladní taška nebo batoh: Pro přepravu vybavení na lezecká místa je důležité mít kvalitní nákladní tašku nebo batoh, který umožní snadnou organizaci a přenos vybavení.
 • Záchranářské vybavení: Pokud je to potřeba, někteří lezci mohou nosit záchranářské vybavení, jako je lékařská sada nebo záchranný bivak, pro případ nouze.

Bodování

 • Lezení na obtížnost:
  • Boduje se nejvyšší dosažený bod na stěně. Každý lezec má za cíl dosáhnout co nejvyššího bodu.
  • Pokud více lezců dosáhne stejného bodu, rozhoduje o výsledku čas dosažení tohoto bodu.
  • Bodování může být také založeno na obtížnosti trasy, kde obtížnější trasy poskytují více bodů.
 • Rychlostní lezení:
  • Soutěžící lezou standardizovanou trasu a jejich výsledek je určen časem, který potřebovali k jejímu přelezení.
  • Boduje se nejrychlejší čas, kterým lezec dosáhl cíle.
  • Pokud soutěžící nedosáhnou cíle, jsou bodováni podle místa, které dosáhli na trase, nebo podle počtu pokusů, které potřebovali k dokončení trasy.
 • Bouldering:
  • Boduje se počet přelezených tras (problémů) během určeného časového limitu.
  • Každá přelezená trasa má přiděleno určité množství bodů podle její obtížnosti.
  • Pokud soutěžící přeleze více tras, které mají stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí počet pokusů nebo čas, který soutěžící potřeboval k jejich přelezení.

Vítězství ve hře

 • Lezení na obtížnost: Vyhráváte, když dosáhnete nejvyššího bodu na stěně ve vaší kategorii a nebo pokud dosáhnete stejného bodu jako ostatní soutěžící, ale díky rychlejšímu času dosažení bodu jste na prvním místě.
 • Rychlostní lezení: Vyhráváte, když dosáhnete nejrychlejšího času přelezení standardizované trasy ve vaší kategorii.
 • Bouldering: Vyhráváte, když přelezete největší počet tras (problémů) během stanoveného časového limitu a nebo pokud přelezete stejný počet tras jako ostatní soutěžící, ale získáte lepší umístění díky nižšímu počtu pokusů nebo rychlejšímu času.
 • Celkové pořadí: Vyhráváte, když dosáhnete nejvyššího součtu bodů ze všech disciplín nebo kategorií v rámci celé soutěže.

Vítězství může být uděleno na základě různých kritérií, jako jsou dosažené body, čas nebo počet přelezených tras. Je důležité mít na paměti pravidla dané soutěže a být seznámen s kritérii bodování, aby bylo jasné, jak dosáhnout vítězství.

Zdroje: None