Jezdectví

Jezdectví je sport, který zahrnuje jízdu na koni a je součástí olympijských her. Na olympiádě se jezdectví objevuje ve třech disciplínách: drezura, skoky přes překážky a military (také známé jako všestrannost).

 • Drezura je umění jízdy na koni, kde jezdci a koně provádějí řadu předem stanovených pohybů zvaných figur. Cílem je ukázat harmonii, flexibilitu a poslušnost koně, přičemž jezdci jsou hodnoceni podle přesnosti a elegance provedení.
 • Skoky přes překážky jsou soutěží, ve které jezdci vedou koně přes sérii překážek v co nejkratším čase a s co nejméně chybami. Cílem je dokončit parkur bez shazování překážek a v rámci časového limitu.
 • Military je kombinací drezury, skoků a cross-country fáze, kde jezdci musí prokázat všestrannost svých koní. Je to test rychlosti, vytrvalosti a schopnosti koně překonávat různé překážky.

Co je cílem jezdců?

Cílem jezdců v jednotlivých disciplínách jezdectví na olympiádě je ukázat dovednosti, harmonii a všestrannost se svými koňmi. Každá disciplína má své specifické cíle:

 • V drezuře je cílem demonstrovat dokonalou kontrolu a harmonii mezi jezdcem a koněm. Jezdci jsou hodnoceni podle toho, jak přesně a plynule dokážou s koněm provést sérii komplikovaných pohybů a figur.
 • Ve skocích přes překážky je cílem projít parkur sestavený z různých překážek bez chyb a v co nejkratším čase. Jezdci musí prokázat schopnost rychle a efektivně vést koně, zatímco zachovávají přesnost a kontrolu při skocích.
 • V military (všestrannosti) je cílem úspěšně dokončit všechny tři fáze soutěže: drezuru, cross-country a skoky přes překážky. Tato disciplína vyžaduje od jezdců a koní vysokou úroveň všestrannosti, protože musí prokázat schopnosti v různých typech terénu a překážek.

V každé disciplíně je cílem dosáhnout nejlepšího možného výsledku, což zahrnuje získání nejvyššího skóre v drezuře, nejnižšího počtu trestných bodů ve skocích a nejlepší kombinovaný výsledek ve všech třech fázích military.

Pravidla jezdectví

Drezura:

 • Jezdci a koně musí provést sérii předem stanovených pohybů (figur) v drezurním obdélníku.
  Hodnocení je založeno na přesnosti, plynulosti a harmonii mezi jezdcem a koněm.
  Každý cvik je hodnocen známkou od 0 do 10, přičemž 10 je nejlepší možná známka.
  Výsledné skóre je přepočítáno na procenta, a vítězí ten, kdo získá nejvíce procent.


Skoky přes překážky:

 • Jezdci musí s koňmi projít parkur s překážkami bez chyb a v co nejkratším čase.
  Překážky jsou označeny čísly, která určují pořadí a směr, ve kterém je musí jezdci překonat.
  Za chyby, jako je shození bariéry nebo zastavení, se udělují trestné body.
  Vítězem se stává jezdec s nejnižším počtem trestných bodů.


Military (Všestrannost):

 • Soutěž zahrnuje drezuru, terénní jízdu (kros) a parkur.
  Terénní zkouška je náročná na fyzickou kondici koně a zahrnuje překonávání pevných přírodních skoků.
  Nepřekonání skoku nebo pád jezdce či koně jsou penalizovány trestnými body.
  Celkový výsledek je kombinací výsledků ze všech tří fází3.

Počet jezdců

Obecně platí, že počet jezdců v těchto disciplínách se může lišit podobně jako v drezuře, a je určen mezinárodními jezdeckými federacemi a olympijskými kvalifikačními pravidly pro dané hry.

Vybavení jezdců, koní

 • Co se týče vybavení, jezdci mohou mít speciální jezdecké oblečení, helmu, boty a ochrannou vestu. Koně mohou mít sedlo, uzdečku, ochranné návleky nebo bandáže na nohy a další vybavení pro ochranu a pohodlí.

Bodování

Bodování se liší v závislosti na disciplíně. V drezuře jezdci získávají procentuální skóre z maximálního možného počtu bodů. Ve skocích přes překážky jezdci získávají trestné body za shazování překážek nebo překročení časového limitu. V military se boduje kombinací výsledků ze všech tří fází.

Vítězství ve hře

Vítězem se stává jezdec nebo tým s nejlepším celkovým skóre nebo nejnižším počtem trestných bodů.